2009/FV/R/2/050

Dátum právoplatnosti:19.11.2009
Inštancia:II. Stupeň
Verdikt úradu:zamietnutie rozkladu a potvrdenie prvostupňového rozhodnutia
č. 2009/FV/3/1/022
Výška pokuty:17 500,00
Rozhodnutie:2009/FV/R/2/050 (rtf, 94.65 kB)

Posledná aktualizácia:20.11.2013