Marti Tunnelbau AG; Danubia Invest, a.s.

Začiatok konania:
Účastníci konania:Marti Tunnelbau AG
Danubia Invest, a.s.
Typ konania:Iné
Praktika:§ 10 ods. 14 zákona č. 136/2001 Z. z.
Sektor / relevantný trh:

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
07.05.2009 2009/FV/3/1/022 I. Stupeň uloženie pokuty za porušenie zákazu podľa § 10 ods. 14 zákona č. 136/2001 Z.z. vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie 19.11.2009 Súbor rtf2009/FV/3/1/022 (rtf, 96.99 kB)
06.11.2009 2009/FV/R/2/050 II. Stupeň zamietnutie rozkladu a potvrdenie prvostupňového rozhodnutia
č. 2009/FV/3/1/022
19.11.2009 Súbor rtf2009/FV/R/2/050 (rtf, 94.65 kB)
Posledná aktualizácia:20.11.2013