DUKÁT, spol. s. r. o., Banská Bystrica; VKÚ, a. s., Harmanec

Začiatok konania:23.04.2004
Účastníci konania:DUKÁT, spol. s. r. o., Banská Bystrica
VKÚ, a. s., Harmanec
Typ konania:Zneužívanie dominantného postavenia
Praktika:§ 8 ods. 2 zákona 136/2001 Z. z.
Sektor / relevantný trh:kartografia

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
26.01.2005 2005/ZK/2/1/009 I. Stupeň zastavenie konania 12.02.2005 Súbor pdf2005/ZK/2/1/009 (pdf, 158.18 kB)
Posledná aktualizácia:02.12.2013