EP Industries, a.s.,Praha, Česká republika

Začiatok konania:08.01.2018
Účastníci konania:EP Industries, a.s.,Praha, Česká republika
Typ konania:Iné
Praktika:§ 10 ods. 7 a § 10 ods. 11 zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže (v príslušnom znení)
Sektor / relevantný trh:C.28 Výroba strojov a zariadení, C.33.20 Výroba a dodávka kotlov pre elektrárne a teplárne

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
28.05.2018 2018/NIK/POK/3/15 I. Stupeň uloženie pokuty 13.06.2018 Súbor pdf2018/NIK/POK/3/15 (pdf, 499.89 kB)
Posledná aktualizácia:15.08.2018