GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., Banská Bystrica; EUROSENSE, s.r.o., Bratislava

Začiatok konania:16.12.2013
Účastníci konania:GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., Banská Bystrica
EUROSENSE, s.r.o., Bratislava
Typ konania:Kartely
Praktika:§ 4 ods. 3 písm. a), b), c) a f) zákona č. 136/2001 Z. z. a čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
Sektor / relevantný trh:geodézie a kartografie

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
13.11.2014 2014/KH/1/1/038 I. Stupeň uloženie pokuty Súbor rtf2014/KH/1/1/038 (rtf, 1.26 MB)
24.09.2015 2015/KH/R/2/037 II. Stupeň zrušenie rozhodnutia č. 2014/KH/1/1/038 a vrátenie veci na nové prejednanie 19.10.2015 Súbor rtf2015/KH/R/2/037 (rtf, 259.9 kB)
Posledná aktualizácia:27.10.2015