Ministerstvo kultúry SR

Začiatok konania:
Účastníci konania:Ministerstvo kultúry SR
Typ konania:Iné
Praktika: § 32 ods. 2 písm. c) v spojení s § 34 ods. 2 zákona č. 136/2001 Z. z.
Sektor / relevantný trh:

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
14.08.2009 2009/39/R/2/034 II. Stupeň konanie sa zastavuje, pretože dôvod na konanie nebol daný 19.08.2009 Súbor rtf2009/39/R/2/034 (rtf, 202.17 kB)
26.08.2009 oprava II. Stupeň konanie sa zastavuje, pretože dôvod na konanie nebol daný 19.08.2009 Súbor rtfoprava (rtf, 623.56 kB)
Posledná aktualizácia:20.11.2013