oprava

Dátum právoplatnosti:19.08.2009
Inštancia:II. Stupeň
Verdikt úradu:konanie sa zastavuje, pretože dôvod na konanie nebol daný
Rozhodnutie:oprava (rtf, 623.56 kB)

Posledná aktualizácia:20.11.2013