Siemens Aktiongesellschaft Österreich, Viedeň, Rakúsko

Začiatok konania:28.06.2007
Účastníci konania:Siemens Aktiongesellschaft Österreich, Viedeň, Rakúsko
Typ konania:Kartely
Praktika:§ 4 ods.1 v spojení s § 4 ods.2 písm a) a § 4 ods. 3 písm. a), c) a f) zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže
Sektor / relevantný trh:výroba a predaj zapuzdrených plynom izolovaných spínacích zariadení

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
15.06.2017 190/2017/ODK-2017/KH/R/2/017 II. Stupeň uloženie pokuty 17.07.2017 Súbor pdf190/2017/ODK-2017/KH/R/2/017 (pdf, 1.89 MB)
Posledná aktualizácia:28.09.2017