STM Power, a.s., Trnava; Škoda Slovakia, a.s., Trnava

Začiatok konania:25.03.2015
Účastníci konania:STM Power, a.s., Trnava
Škoda Slovakia, a.s., Trnava
Typ konania:Kartely
Praktika:§4 ods. 1 v spojení s §4 ods. 3 písm. a), c) a f) zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže
Sektor / relevantný trh:

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
08.03.2016 2016/ZK/1/1/010 I. Stupeň zastavenie konania 11.03.2016 Súbor pdf2016/ZK/1/1/010 (pdf, 307.12 kB)
Posledná aktualizácia:15.03.2016