1078/2017/OK-2017/FV/3/1/041

Dátum právoplatnosti:27.12.2017
Inštancia:I. Stupeň
Verdikt úradu:súhlas
Rozhodnutie:1078/2017/OK-2017/FV/3/1/041 (pdf, 483.68 kB)

Posledná aktualizácia:16.01.2018