Organizačná štruktúra Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

Schéma organizačnej štruktúry Protimonopolného úradu SR platná od 1. 3. 2022 je dostupná na nasledujúcom odkaze:

Organizačná štruktúra Protimonopolného úradu Slovenskej republiky od 1. 3. 2022 (PDF, 337 kB)