Organizačná štruktúra Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

Snímka organigram(PDF, 345 kB)

Príloha:
Organizačná štruktúra Protimonopolného úradu Slovenskej republiky od 1. 3. 2022
 (PDF, 345 kB)