Obsah

Predstavitelia úradu

Predseda

Tibor Menyhart

Predseda

Tibor Menyhart je predsedom Protimonopolného úradu SR od novembra 2011. Do úradu prišiel zo spoločnosti Transpetrol, a.s., kde bol riaditeľom právneho odboru a kontroly, neskôr riadil aj odbor pre prepravu a obchod. Súčasne bol členom dozornej rady Transpetrolu. Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (2000, titul Mgr., 2002 titul JUDr.). Počas svojej profesionálnej praxe pôsobil tiež ako právnik v Stredisku cenných papierov (2002 – 2003) a v Agentúre na podporu regionálneho rozvoja pri Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (2000 - 2002).
 

Generálna tajomníčka služobného úradu

Zuzana Bónová

Zuzana Bónová je na Protimonopolnom úrade SR generálnou tajomníčkou služobného úradu od 1. januára 2017. Na Protimonopolnom úrade SR pôsobí od januára 2011, kedy sa stala vnútornou kontrolórkou (1/2011 – 12/2013) a počas ďalších troch rokov pôsobila ako riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu (1/2014 – 12/2016). V roku 2010 získala na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave inžiniersky titul.
 

Podpredseda

Boris Gregor

Podpredseda

Boris Gregor je podpredsedom Protimonopolného úradu SR od apríla 2016. Absolvoval Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Do úradu prišiel zo spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., kde pôsobil ako obchodný riaditeľ a súčasne zastával funkciu podpredsedu predstavenstva (2011 - 2015). Jeho predchádzajúcim pôsobiskom bola spoločnosť BELIMEX, a. s. (2000 - 2011), v ktorej od roku 2008 vykonával funkciu predsedu predstavenstva a zároveň riaditeľa spoločnosti.