Preskočiť na hlavný obsah

Predstavitelia úradu

Aktualizované:
Obsah

Predseda

Juraj BeňaJuraj Beňa nastúpil do funkcie predsedu Protimonopolného úradu SR 1. marca 2023 po menovaní prezidentkou Slovenskej republiky. Do úradu prišiel z telekomunikačnej spoločnosti Orange Slovensko, a.s., kde pôsobil ako právny poradca pre oblasť regulácie a súťažného práva (10/2016 – 2/2023). Predtým pracoval na odbore kartelov Protimonopolného úradu SR (1/2013 – 9/2016) a v advokátskych kanceláriách (9/2008 – 1/2013). Prax v oblasti súťažného práva získal aj v medzinárodnom prostredí, keď ako národný expert absolvoval pracovnú stáž na Európskej komisii, Generálnom riaditeľstve pre hospodársku súťaž, a tejto oblasti sa venoval aj v rámci prednáškovej a akademickej činnosti. Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (9/2003 – 6/2008, titul Mgr.) a vzdelanie v medzinárodnom a európskom práve získal na Amsterdamskej univerzite (9/2009 – 9/2010, titul LLM).
 

Generálna tajomníčka služobného úradu

Zuzana Bónová

Zuzana Bónová je na Protimonopolnom úrade SR generálnou tajomníčkou služobného úradu od 1. januára 2017. Na Protimonopolnom úrade SR pôsobí od januára 2011, kedy sa stala vnútornou kontrolórkou (1/2011 – 12/2013) a počas ďalších troch rokov pôsobila ako riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu (1/2014 – 12/2016). V roku 2010 získala na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave inžiniersky titul.

(Momentálne je na rodičovskej dovolenke.)

Podpredseda

Boris Gregor

Podpredseda

Boris Gregor je podpredsedom Protimonopolného úradu SR od apríla 2016. Absolvoval Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Do úradu prišiel zo spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., kde pôsobil ako obchodný riaditeľ a súčasne zastával funkciu podpredsedu predstavenstva (2011 - 2015). Jeho predchádzajúcim pôsobiskom bola spoločnosť BELIMEX, a. s. (2000 - 2011), v ktorej od roku 2008 vykonával funkciu predsedu predstavenstva a zároveň riaditeľa spoločnosti.