Preskočiť na hlavný obsah

Predstavitelia úradu

Aktualizované:
Obsah

Predseda

Juraj Beňa

Juraj Beňa

Juraj Beňa nastúpil do funkcie predsedu Protimonopolného úradu SR 1. marca 2023 po menovaní prezidentkou Slovenskej republiky. Do úradu prišiel z telekomunikačnej spoločnosti Orange Slovensko, a.s., kde pôsobil ako právny poradca pre oblasť regulácie a súťažného práva (10/2016 – 2/2023). Predtým pracoval na odbore kartelov Protimonopolného úradu SR (1/2013 – 9/2016) a v advokátskych kanceláriách (9/2008 – 1/2013). Prax v oblasti súťažného práva získal aj v medzinárodnom prostredí, keď ako národný expert absolvoval pracovnú stáž na Európskej komisii, Generálnom riaditeľstve pre hospodársku súťaž, a tejto oblasti sa venoval aj v rámci prednáškovej a akademickej činnosti. Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (9/2003 – 6/2008, titul Mgr.) a vzdelanie v medzinárodnom a európskom práve získal na Amsterdamskej univerzite (9/2009 – 9/2010, titul LLM).

Projekt

Ako kandidát na predsedu úradu predložil projekt „Vízia rozvoja a fungovania Protimonopolného úradu Slovenskej republiky" (PDF, 539 kB).

Generálna tajomníčka služobného úradu

Renáta Kopperová

Renáta Kopperová

Renáta Kopperová pôsobí na Protimonopolnom úrade SR ako generálna tajomníčka služobného úradu od 1. septembra 2023. Do úradu prišla z Kancelárie verejného ochrancu práv, kde takmer 9 rokov (2014 – 2023) zastávala rôzne funkcie, naposledy zastávala funkciu generálnej riaditeľky sekcie riadenia a správy (2019 – 2023). Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2009 – 2016, titul JUDr.). Štúdiu práva sa venovala aj na Aristotelovej univerzite v Solúne (2012) a Univerzite Panthéon-Assas v Paríži (2014). V rámci členstva v organizačnom a riadiacom tíme dobrovoľného občianskeho združenia vedie ľudí k profesionálnemu vykonávaniu práce v štátnej a verejnej službe, a tým skvalitňuje a zefektívňuje štátnu správu.

Podpredseda

Peter Demčák

Peter Demčák
 
Peter Demčák sa stal podpredsedom Protimonopolného úradu SR 1. augusta 2023. Bezprostredne pred nástupom do funkcie podpredsedu úradu viedol odbor zdravotníctva na Sekcii plánu obnovy a odolnosti na Úrade vlády Slovenskej republiky (3/2022 – 7/2023). V rámci pôsobenia v Transparency International Slovensko (9/2021 – 3/2022) sa špecializoval na regulované sektory a verejné obstarávanie. V advokátskych kanceláriách TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. (1/2017 – 8/2021) a Havel, Holásek & Partners, s.r.o. (8/2012 – 6/2013) viedol oddelenie pre hospodársku súťaž a tiež verejné obstarávanie. V minulosti pôsobil viac ako štrnásť rokov na Protimonopolnom úrade, kde riadil odbor kartelov a tiež odbor legislatívno-právny a európskych záležitostí. Peter Demčák je autorom niekoľkých článkov a publikácií týkajúcich sa hospodárskej súťaže a touto oblasťou sa zaoberal aj v rámci vedenia školiacich aktivít a odborných seminárov. Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (1997 – 2002; titul Mgr.).

Projekt

Ako kandidát na podpredsedu úradu predložil projekt „Návrh opatrení na zlepšenie výkonu právomocí Protimonopolného úradu SR v oblasti protisúťažných dohôd, zneužívania dominantného postavenia a koncentrácií" (PDF, 283 kB).