Preskočiť na hlavný obsah

Voľné pracovné miesta

Aktualizované:
Obsah

Výberové konanie

Služobný úrad Protimonopolného úradu SR vyhlasuje výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výberové konanie vyhlasuje prostredníctvom registra výberových konaní na Ústrednom portáli verejnej správy.

Momentálne sú vyhlásené nasledujúce výberové konania:
 

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesto na Protimonopolnom úrade SR v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov: 

Momentálne nie je zverejnená ponuka voľného pracovného miesta.