Preskočiť na hlavný obsah

Predstavenie prednášajúcich ​​​​​​​konferencie Aktuálne trendy v práve hospodárskej súťaže

Aktualizované:
Obsah

OTVORENIE KONFERENCIE

Juraj Beňa

Juraj Beňa
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
predseda


HLAVNÉ ÚVODNÉ SLOVO

Olivier Guersent

Olivier Guersent
Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž Európskej komisie
generálny riaditeľ


SÚŤAŽ A INFLÁCIA: ROLA SÚŤAŽNÝCH AUTORÍT V ČASE INFLÁCIE

Natalie Harsdorf-Borsch

Natalie Harsdorf-Borsch
Rakúsky Federálny úrad pre hospodársku súťaž
poverená generálna riaditeľka

 

Olivier Guersent

Olivier Guersent
Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž Európskej komisie
generálny riaditeľ


Juraj Beňa

Juraj Beňa
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
predseda

 

Kamil Nejezchleb

Kamil Nejezchleb
Úrad na ochranu hospodárskej súťaže Českej republiky
podpredseda


APLIKÁCIA A IMPLEMENTÁCIA DMA (AKT O DIGITÁLNYCH TRHOCH)

Lucia Bonova

Lucia Bónová
Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž Európskej komisie
vedúca útvaru pre implementáciu nariadenia DMA a presadzovanie antitrustových pravidiel v oblasti digitálnych platforiem  

Viktoria H.S.E. Robertson
Viedenská univerzita ekonómie a obchodu 
profesorka a vedúca skupiny pre právo hospodárskej súťaže a digitalizáciu;
Centrum práva hospodárskej súťaže
riaditeľka

 

Michaela Nosa

Michaela Nosa
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
riaditeľka odboru legislatívno-právneho a zahraničných vzťahov

 

Radek Hanák

Radek Hanák
Heureka Group
riaditeľ pre právne záležitosti a zodpovedný za ochranu osobných údajov


ZÁKAZ ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ - SANKCIA ZA PORUŠENIE SÚŤAŽNÝCH PRAVIDIEL

Ori Schwartz

Ori Schwartz
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj - OECD
vedúci odboru hospodárskej súťaže

 

Daniela Lukáčová

Daniela Lukáčová
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
vedúca oddelenia pre druhostupňové konanie

 

Radoslav Šály

Radoslav Šály
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
poradca prezidenta a gestor odbornej komisie pre verejné obstarávanie stavebných prác a podnikateľské prostredie;
advokát


ZÁVER KONFERENCIE

Peter Demčák

Peter Demčák
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
podpredseda