Preskočiť na hlavný obsah

Európsky súťažný deň

Aktualizované:
Obsah

23. november 2016


sk pres2Vážené dámy, vážení páni,
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky organizuje počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie konferenciu - Európsky deň hospodárskej súťaže.

Európsky deň hospodárskej súťaže je určený pre členov Európskej siete pre hospodársku súťaž, právnikov, podnikateľov, mimovládne organizácie, sudcov, akademikov, organizácie vládneho sektora, všetkých tých, ktorí majú záujem zúčastniť sa na odborných panelových diskusiách o aktuálnych a zaujímavých témach v rámci hospodárskej súťaže.

Konferencia sa bude konať v stredu 23. novembra 2016 v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí v Bratislave.

Ak máte záujem zúčastniť sa, prosíme Vás, poznačte si tento dátum do svojho kalendára.

Pripravované témy konferencie zahŕňajú:
  • „Big Data“ - objemné množstvá elektronických dát a hospodárska súťaž,
  • Efektívnejšie vymáhanie v oblasti  práva hospodárskej súťaže v EÚ,
    • Súkromnoprávne spory - vymáhanie náhrady škody spôsobenej porušením pravidiel hospodárskej súťaže,
    • Verejnoprávne vymáhanie dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže - posilňovanie právomocí národných súťažných autorít.

Oficiálne pozvánky a informácie o možnosti registrácie budú zasielané a zverejnené v nadchádzajúcom období.

Tešíme sa na Vašu účasť a radi Vás všetkých privítame v Bratislave.


PROGRAM konferencie

Predstavenie prednášajúcich

Žiadosť o registráciu na konferenciu 


V prípade Vašich otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:
tel: 02/48 29 73 63

e-mail: skpres@antimon.gov.sk
 

 
Koordinačný tím pre predsedníctvo SR
v Rade EÚ Protimonopolného úradu SR