EXPERTNÁ KONFERENCIA: Európsky deň hospodárskej súťaže

02.12.2016
Dňa 23. novembra 2016 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky organizoval pod záštitou predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie expertnú konferenciu European Competition Day - Európsky deň hospodárskej súťaže.
 
Konferenciu otvorili predseda Protimonopolného úradu Tibor Menyhart a štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Mária Kolíková.
 
V úvodnej časti podujatia vystúpila komisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestager. Vyzdvihla potrebu spolupráce súťažných autorít v Európskej únii a prezentovala nový projekt Európskej komisie, ktorý má napomôcť efektívnemu vymáhaniu súťažného práva prostredníctvom posilňovania a zlaďovania právomocí súťažných orgánov členských štátov a Európskej komisie.
 
Témy konferencie reflektovali aktuálne témy práva hospodárskej súťaže a politiky. Rozvoj elektronického obchodovania so sebou prináša okrem iného aj otázku zhromažďovania a správy veľkého množstva dát, tzv. „Big data“. V prvom paneli sa popredný predstaviteľ Európskej komisie Guillaume Loriot, expert na hospodársku súťaž z OECD Antonio Capobianco, prezident nemeckého súťažného úradu Andreas Mundt a riaditeľka pre hospodársku súťaž zo spoločnosti Google Julia Holtz zaoberali problémami, ktoré môžu z hľadiska práva hospodárskej súťaže v tejto oblasti vzniknúť.
 
Ochrana subjektov poškodených protisúťažným správaním podnikateľov je v centre pozornosti Európskej komisie už dlhší čas. Na tento účel bola prijatá aj Smernica, ktorú sú členské štáty povinné transponovať do konca tohto roka. Protimonopolný úrad SR je spolugestorom návrhu zákona, ktorým sa transponuje Smernica. Vzhľadom na množstvo praktických otázok, ktoré sú spojené s uplatňovaním nových pravidiel, úrad do druhého panela pozval odborníkov z Európskej komisie a z krajín, kde sa žaloby o náhradu škody spôsobenej protisúťažným konaním uplatňujú pomerne často a existuje k tomu bohatšia rozhodovacia prax súdov. V paneli okrem zástupkyne Protimonopolného úradu Slovenskej republiky Michaely Nosy vystúpili aj prezident odvolacieho súdu pre hospodársku súťaž v Spojenom kráľovstve Sir Peter Roth, odborník a jeden z tvorcov legislatívy z Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž z Európskej komisie Filip Kubík, riaditeľ pre súdne spory zo spoločnosti s bohatými skúsenosťami s uplatňovaním náhrady škody v tejto oblasti Carsten Krüger a odborník na ekonomické otázky súvisiace nielen s kvantifikáciou tejto škody Benoît Durand. 
 
Konferenciu uzatváral panel venovaný efektívnosti verejnoprávneho presadzovania súťažného práva. Počas tohto panela vystúpili štyria panelisti z členských krajín Európskej únie, a to riaditeľ úseku pre EÚ legislatívu na talianskom súťažnom úrade Gianluca Sepe, výskumník z nemeckého inštitútu pre inovácie a hospodársku súťaž Marco Botta, právna poradkyňa na hospodársku súťaž z advokátskej kancelárie na Slovensku Andrea Oršulová, ako aj zástupkyňa Protimonopolného úradu Slovenskej republiky Zuzana Šabová. V nadväznosti na projekt Európskej komisie o posilnení právomocí súťažných autorít pri vymáhaní európskeho súťažného práva diskutovali o tom, ktoré právomoci a akou formou by bolo potrebné zosúladiť, aby sa zabezpečilo jednotné a efektívne uplatňovanie európskeho súťažného práva.
 
Konferenciu Európsky deň hospodárskej súťaže ukončil podpredseda Protimonopolného úradu Slovenskej republiky Boris Gregor, ktorý predniesol záverečnú reč.

 
Program konferencie

Predstavenie prednášajúcich

Prezentácie prednášajúcich

Fotogaléria:
800_8915800_8988800_9017800_9039800_9155800_9155800_9198800_9449800_9602800_9630800_9081(2)  


 
Posledná aktualizácia:08.12.2016