GMT projekt, spol. s r.o., Bardejov; MOLIOR group s.r.o., Košice; JAGESPIŠ, s.r.o., Spišská Nová Ves

Začiatok konania:23.07.2015
Účastníci konania:GMT projekt, spol. s r.o., Bardejov
MOLIOR group s.r.o., Košice
JAGESPIŠ, s.r.o., Spišská Nová Ves
Typ konania:Kartely
Praktika:§4 ods. 1 v spojení s §4 ods. 3 písm. a), c) a f) zákona v znení účinnom do 31.12.2011
Sektor / relevantný trh:

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
31.03.2016 2016/ZK/1/1/014 I. Stupeň zastavenie konania 25.04.2016 Súbor pdf2016/ZK/1/1/014 (pdf, 332.94 kB)
Posledná aktualizácia:16.05.2016