Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONFERENCIA: Aktuálne trendy v slovenskom a európskom súťažnom práve 13.5.2015

Aktualizované:
Obsah
V stredu 13. mája 2015 sa na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave konal už tretí ročník medzinárodnej konferencie venovanej súťažnému právu pod názvom Aktuálne trendy v slovenskom a európskom súťažnom práve. Konferenciu organizoval Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a v troch paneloch vystúpili experti z Európskej komisie, Všeobecného súdu Európskej únie, súťažných úradov Veľkej Británie, Českej a Slovenskej republiky a advokácie.
 
Úvodný panel bol tradične venovaný novinkám v súťažnom práve v Európskej komisii, na Slovensku a v Českej republike. Diskutovalo sa o aktuálnych prípadoch, legislatívnej činnosti úradov a Komisie, ako aj judikatúre európskych súdov vo veci ochrany hospodárskej súťaže.
 
Prvý tematický panel bol venovaný inšpekciám, a to z pohľadu národného, ako aj európskeho práva. Okrem praxe Európskej komisie a judikatúry európskych súdov sa rozoberali aj čiastkové otázky ako povinnosti inšpektorov vs povinnosti podnikateľa; zákonná inšpekcia vs „Fishing Expeditions“ a účinné možnosti právnej ochrany voči inšpekčným postupom. Druhý tematický panel pojednával o ekonomickom prístupe pri posudzovaní vertikálnych efektov so zameraním na antitrust a zdôraznil dôležitosť posudzovania dopadov pri riešení prípadov pred samotnou formou vertikálneho obmedzenia.
 
Pre vyše dvesto účastníkov bola medzinárodná konferencia vynikajúcou príležitosťou na názorovú výmenu s predstaviteľmi iných krajín, inštitúcií a profesií, ktorých spája záujem na tom, aby hospodárska súťaž a súťažné právo fungovali čo najlepšie.
 
PROGRAM


PREDSTAVENIE PREDNÁŠAJÚCICH


PREZENTÁCIE

Fotogaléria