KONFERENCIA: Aktuálne trendy v slovenskom a európskom súťažnom práve, 18. mája 2016

18.04.2016

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky organizuje štvrtý ročník medzinárodnej konferencie „Aktuálne trendy v slovenskom a európskom súťažnom práve“, ktorá sa uskutoční dňa 18. mája 2016 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Protimonopolný úrad SR v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave usporadúva už štvrtý rok konferenciu, ktorej hlavným cieľom je prispieť k zlepšeniu povedomia o význame súťažného práva a jeho konceptoch v kontexte európskej praxe. Vybrané témy odzrkadľujú požiadavky na odbornú diskusiu a výmenu praktických skúseností medzi Európskou komisiou, európskymi súdmi, národnými súťažnými autoritami a podnikateľskou obcou.

Hlavné témy:

  • Novinky v súťažnom práve Slovenskej a Českej republiky a Európskej komisie
  • Účasť konzorcií vo verejných súťažiach z pohľadu ochrany hospodárskej súťaže
  • Konkurencia vo verejnej osobnej doprave na Slovensku


Účasť na konferencii je bezplatná.

Pozvánka (PDF, 275 kB)
Program (PDF, 263 kB)
Predstavenie prednášajúcich (PDF, 345 kB)

REGISTRÁCIA UKONČENÁ.

Posledná aktualizácia:17.05.2016