O úrade

Hlavným poslaním Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky, je ochrana hospodárskej súťaže a koordinácia štátnej pomoci. Ďalšie informácie o Protimonopolnom úrade Slovenskej republiky nájdete v nasledujúcich sekciách: