Preskočiť na hlavný obsah

Oznámenie koncentrácie podnikateľov Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky

Aktualizované:
Obsah

Služba je určená pre podnikateľov, ktorí sú účastníkmi koncentrácie a vznikla im povinnosť takúto koncentráciu oznámiť podľa zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Podnikateľ prostredníctvom služby zasiela podklady potrebné na posúdenie takejto koncentrácie Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky elektronickým doručením vybraných podkladov, požadovaných vyššie uvedeným zákonom a Vyhláškou Protimonopolného úradu SR č. 170/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie.

Služba je poskytovaná Protimonopolným úradom Slovenskej republiky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. Pre prihlásenie sa do prostredia Ústredného portálu verejnej správy je potrebný občiansky preukaz s elektronickým kontaktným čipom – tzv. elektronická identifikačná karta (eID).
Vo formulári Oznámenie koncentrácie je potrebné vyplniť všetky povinné polia (označené červenou hviezdičkou) formulára a elektronický úradný dokument podpísať  kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP).