Preskočiť na hlavný obsah

Podávanie petícií Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky

Aktualizované:
Obsah

Služba umožňuje obyvateľom alebo iným dotknutým osobám elektronické podanie petície (žiadosti, návrhu, sťažnosti) Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu, podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Služba je poskytovaná Protimonopolným úradom Slovenskej republiky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. Pre prihlásenie sa do prostredia Ústredného portálu verejnej správy je potrebný občiansky preukaz s elektronickým kontaktným čipom – tzv. elektronická identifikačná karta (eID).
Vo formulári Podanie petície je potrebné vyplniť všetky povinné polia (označené červenou hviezdičkou) formulára a elektronický úradný dokument podpísať  kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP).