Podávanie petícií Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky

Služba umožňuje obyvateľom alebo iným dotknutým osobám elektronické podanie petície (žiadosti, návrhu, sťažnosti) Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu, podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Služba je poskytovaná Protimonopolným úradom Slovenskej republiky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. Pre prihlásenie sa do prostredia Ústredného portálu verejnej správy je potrebný občiansky preukaz s elektronickým kontaktným čipom – tzv. elektronická identifikačná karta (eID).
Vo formulári Podanie petície je potrebné vyplniť všetky povinné polia (označené červenou hviezdičkou) formulára a elektronický úradný dokument podpísať  kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP).

Posledná aktualizácia:30.11.2018