Preskočiť na hlavný obsah

Podávanie sťažností Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky

Aktualizované:
Obsah

Služba umožňuje fyzickým alebo právnickým osobám elektronické podávanie podaní-sťažností, podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, za účelom domáhania sa ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa táto osoba domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou Protimonopolného úradu Slovenskej republiky alebo prostredníctvom ktorých poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.

Služba je poskytovaná Protimonopolným úradom Slovenskej republiky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. Pre prihlásenie sa do prostredia Ústredného portálu verejnej správy je potrebný občiansky preukaz s elektronickým kontaktným čipom – tzv. elektronická identifikačná karta (eID).
Vo formulári Podanie sťažnosti  je potrebné vyplniť všetky povinné polia (označené červenou hviezdičkou) formulára a elektronický úradný dokument odoslať.