Preskočiť na hlavný obsah

Podávanie žiadosti o sprístupnenie informácie Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky

Aktualizované:
Obsah

Služba umožňuje fyzickým alebo právnickým osobám elektronické podávanie žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Služba je poskytovaná Protimonopolným úradom Slovenskej republiky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. Pre prihlásenie sa do prostredia Ústredného portálu verejnej správy je potrebný občiansky preukaz s elektronickým kontaktným čipom – tzv. elektronická identifikačná karta (eID).
Vo formulári Žiadosti a podania  je potrebné vybrať zo zoznamu Typ žiadosti/podania možnosť Žiadosť podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Pre správne zaslanie podania je potrebné vyplniť všetky povinné polia (označené červenou hviezdičkou) formulára a elektronický úradný dokument odoslať.