Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad vykonal inšpekcie v sektore stavebníctva

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov potvrdzuje, že vykonal neohlásené inšpekcie v podnikateľských priestoroch spoločností pôsobiacich v oblasti stavebníctva.

Úrad mal dôvodné podozrenie, že prešetrované spoločnosti koordinovali svoj postup pri predkladaní ponuky vo verejnom obstarávaní (tzv. „bid rigging“), ktorého predmetom bola rekonštrukcia objektu poskytujúceho služby v sociálnej oblasti v celkovej hodnote viac ako 2 mil. eur financovaná z európskych fondov.

Spolupráca medzi uchádzačmi v tomto konkrétnom tendri mohla mať najmä podobu dohody o výške cien, dohody o nepredložení ponuky, dohody o následných kompenzáciách prostredníctvom subdodávok, alebo podnikatelia mohli zosúladiť svoj postup bez toho, aby uzatvorili dohodu v užšom zmysle. Nakoľko ide o horizontálne dohody medzi priamymi konkurentmi, ktoré sa považujú za ťažké kartely, pri preukázaní takejto dohody hrozí každému účastníkovi pokuta až do výšky 10% z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie.

Skutočnosť, že úrad uskutočnil inšpekcie neznamená, že dotknuté subjekty porušili súťažné pravidlá, ani neprejudikuje závery prešetrovania. Úrad v tejto fáze neposkytuje o prešetrovaní bližšie informácie.