2009/FV/3/1/022

Dátum právoplatnosti:19.11.2009
Inštancia:I. Stupeň
Verdikt úradu:uloženie pokuty za porušenie zákazu podľa § 10 ods. 14 zákona č. 136/2001 Z.z. vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie
Výška pokuty:17 500,00
Rozhodnutie:2009/FV/3/1/022 (rtf, 96.99 kB)

Posledná aktualizácia:20.11.2013