Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Úrad uskutočnil inšpekcie v bankovom sektore

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, potvrdzuje, že minulý týždeň uskutočnil neohlásené inšpekcie v podnikateľských priestoroch niektorých spoločností pôsobiacich v sektore bankovníctva. Dôvodom pre vykonanie inšpekcií bolo odôvodnené podozrenie úradu, že medzi určitými subjektmi bankového sektora dochádza ku komunikácii, výsledkom ktorej môže byť dohoda o spoločnom postupe pri stanovovaní poplatkov za služby pre fyzické osoby. Uvedené podozrenia sa týkajú možného porušenia národného ako aj európskeho súťažného práva.

Prešetrovanie je v súlade s prioritizačnou politikou úradu, v rámci ktorej sa zameriava na zabezpečenie efektívneho súťažného prostredia na finančných trhoch. Finančný sektor predstavuje jeden z najdôležitejších hybných faktorov ekonomiky a konkurenčné prostredie je jedným zo základných predpokladov jeho fungovania a ďalšieho rozvoja. Dianie na finančných trhoch a správanie sa subjektov, ktoré na nich pôsobia, má dosah a dopad na široké spektrum spotrebiteľov - od bežných občanov, cez podnikateľov až po orgány štátnej správy a samosprávy.

Skutočnosť, že úrad uskutočnil inšpekcie neznamená, že dotknuté subjekty porušili súťažné pravidlá, ani neprejudikuje závery prešetrovania. Úrad v tejto fáze neposkytuje o prešetrovaní bližšie informácie.