Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Seminár o kartelových dohodách vo verejnom obstarávaní

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR usporiadal dňa 3.12.2013 odborný seminár na tému kartelové dohody vo verejnom obstarávaní („bid rigging“), ktorý bol určený študentom  Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Zamestnanci študentom na úvod priblížili poslanie a činnosť Protimonopolného úradu. Nasledovalo niekoľko príspevkov venovaných téme „bid rigging“, čiže tajným dohodám a koordinovanému správaniu sa uchádzačov o verejnú zákazku, na základe ktorých je vopred dohodnutý postup voči zadávateľovi. V rámci svojich prezentácií vysvetlili, prečo je „bid rigging“ škodlivý, ako proti nemu zasahovať, objasnili formy, v ktorých sa toto protisúťažné konanie vyskytuje a indície  kolúzie vo verejnom obstarávaní. Účastníci sa zároveň dozvedeli viac aj o konkrétnych prípadoch „bid riggingu“, ktoré riešil Protimonopolný úrad, Európska komisia a iné súťažné autority.

Úrad už v minulosti zorganizoval sériu odborných seminárov na danú tému pre pracovníkov Úradu pre verejné obstarávanie, Najvyššieho kontrolného úradu, Policajného zboru, Národnej diaľničnej spoločnosti, ďalej predstaviteľov ministerstiev, samosprávnych krajov, miest a obcí a správ finančnej kontroly. Semináre úrad organizuje s cieľom zvýšiť povedomie o možných súťažných problémoch a predchádzať tým ich vzniku.