Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad SR spustil novú webovú stránku

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR spustil v týchto dňoch novú webovú stránku. Prostredníctvom inovovanej stránky chce úrad ešte prehľadnejšie a transparentnejšie informovať o svojich aktivitách a výstupoch, zlepšiť interakciu s verejnosťou a zjednodušiť komunikáciu pri podávaní podnetov a oznamovaní koncentrácií.

Užívatelia majú teraz možnosť vyhľadávať prípady podľa viacerých vyhľadávacích kritérií, pričom získajú prehľad o priebehu celého správneho konania. Pribudla tiež možnosť podať podnet online prostredníctvom elektronického formulára a modernizáciou prešiel aj systém zobrazovania a vyhľadávanie povinne zverejňovaných materiálov. V záujme zlepšiť povedomie o jednotlivých protisúťažných praktikách a sprehľadniť proces oznamovania koncentrácií, sa v centre pozornosti nachádzajú prioritné oblasti, ktorými sa úrad zaoberá. Užívateľ nájde v jednotlivých sekciách všetky relevantné informácie pre konkrétnu problematiku.

Chceme si vymieňať názory a informácie aj s tými, ktorí radi komunikujú na sociálnych sieťach, preto nás odteraz môžete nájsť aj na Twitter-i na @PMUSR_tweetuje. Informovať vás budeme  nie len o dianí v hospodárskej súťaži na Slovensku, ale nájdete tu aj zaujímavé aktuality z Európskej komisie a ostatných častí sveta. Pre získanie vždy aktuálnych informácií z oblasti hospodárskej súťaže sa môžete tiež zaregistrovať na odber nášho časopisu – Súťažný spravodajca.