Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Legislatíva: Usmernenie k posudzovaniu ochrany obchodného tajomstva, dôverných informácií a osobných údajov

Aktualizované:
Obsah
LEGISLATÍVA: Usmernenie k posudzovaniu ochrany obchodného tajomstva, dôverných informácií a osobných údajov

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky zverejnil na svojej webovej stránke ním vydané Usmernenie k posudzovaniu ochrany obchodného tajomstva, dôverných informácií a osobných údajov.

http://www.antimon.gov.sk/usmernenie-k-posudzovaniu-ochrany-obchodneho-tajomstva-dovernych-informacii-a-osobnych-udajov/