Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky uspel v konaní na Najvyššom súde

Aktualizované:
Obsah
Dňa 1.12.2015 Najvyšší súd Slovenskej republiky vyhlásil rozsudok, ktorým potvrdil rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky vo veci ZSE Distribúcia, a.s. (ďalej len „ZSE-D“).

Najvyšší súd Slovenskej republiky potvrdil neprimeranosť poplatku za nadštandardný odpočet registrov elektromera vykonaný v čase od 1.4.2008 do 31.3.2010 v sume 27,559 EUR bez DPH, resp. 27,31 EUR bez DPH. Poplatok ZSE-D účtovala novému dodávateľovi elektrickej energie v prípade, ak odberateľ chcel zmeniť dodávateľa elektriny. Išlo o platbu za zistenie spotreby elektriny k určitému dátumu mimo obdobia vykonávania štandardného odpočtu.

Pre zistenie, či ide o neprimerané ceny, úrad porovnal poplatky uplatňované ZSE-D v čase a tiež s identickými poplatkami uplatňovanými ostatnými regionálnymi prevádzkovateľmi distribučných sústav.

PMÚ SR konštatoval, že účtovaný poplatok bol do 31.3.2010 v neprimeranej výške a následne došlo k výraznej skokovej zmene, kedy ZSE-D dokázala poskytovať uvedenú službu za výrazne nižší poplatok v hodnote 10,47 EUR, ktorý najviac zodpovedal efektívnym nákladom.

Aj v porovnaní s cenami ostatných regionálnych prevádzkovateľov distribučných sústav bola cena ZSE-D podstatne vyššia (o 148% vyššia ako cena SSE-D a o 103% vyššia ako VSDS).
Pritom neboli preukázané objektívne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali tento rozdiel v cenách za poskytovanie identickej služby nadštandardného odpočtu registrov elektromera jednotlivými regionálnymi prevádzkovateľmi distribučných sústav.

Najvyšší súd Slovenskej republiky sa stotožnil s tým, že kompetencia úradu v oblasti energetiky je daná, nakoľko úrad má postavenie prierezového regulátora vykonávajúceho dohľad nad ochranou hospodárskej súťaže. Súd sa zároveň stotožnil s posúdením protisúťažného konania ako i s výškou uloženej pokuty 150 000 EUR.