Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie Imre Fazakas, Maďarsko nad podnikateľmi NORMESTON TRADING LIMITED a NORMESTON GROUP CYPRUS LIMITED

Aktualizované:
Obsah
KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie Imre Fazakas, Maďarsko nad podnikateľmi NORMESTON TRADING LIMITED a NORMESTON GROUP CYPRUS LIMITED

Dňa 23.12.2015 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly podnikateľom Imre Fazakas, Maďarsko nad podnikateľmi NORMESTON TRADING LIMITED, Belize a NORMESTON GROUP CYPRUS, LIMITED, Cyprus.

Sektor: predaj motorovej nafty, automobilového benzínu, LPG a doplnkového tovaru a obchodovanie so surovou ropou

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Źiadame tretie strany, aby svoje pripomienky úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovanie oznámenej koncentrácie.