Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie Orkla ASA, Nórsko nad podnikateľom Hamé s.r.o., Česká republika

Aktualizované:
Obsah
KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľa Orkla ASA, Nórsko nad podnikateľom Hamé s.r.o., Česká republika

Dňa 11. 1. 2016 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v nadobudnutí výlučnej kontroly podnikateľom Orkla ASA, Nórsko nad podnikateľom Hamé s.r.o., Česká republika.

Sektor: výroba spracovaných potravín

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.