Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie PENTA INVESTMENTS LIMITED, Cyprus nad podnikateľom Sberbank Slovensko, a.s.

Aktualizované:
Obsah
KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie PENTA INVESTMENTS LIMITED, Cyprus nad podnikateľom Sberbank Slovensko, a.s.

Dňa 13. 1. 2016 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v nadobudnutí výlučnej kontroly podnikateľom PENTA INVESTMENTS LIMITED, Cyprus nad podnikateľom Sberbank Slovensko, a.s., Bratislava.

Sektor: bankovníctvo

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.