Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

VERTIKÁLNE DOHODY: PMÚ SR začal správne konanie vo veci možných vertikálnych dohôd

Aktualizované:
Obsah
PMÚ SR začal správne konanie vo veci možných vertikálnych dohôd

Protimonopolný úrad SR, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, začal v novembri 2015 správne konania vo veciach možných dohôd obmedzujúcich súťaž v oblasti poskytovania popredajných služieb súvisiacich s predajom motorových vozidiel na území Slovenskej republiky.
 
V danej oblasti úrad začal päť samostatných správnych konaní. Správne konania úrad začal v nadväznosti na vykonané prešetrovanie v oblasti poskytovania popredajných služieb súvisiacich s predajom motorových vozidiel jednotlivých značiek. Na základe zhromaždených podkladov úrad nadobudol podozrenie, že jednotliví podnikatelia sa mohli dopustiť porušenia zákona tým, že uzatvárali vertikálne dohody, ktorých obsahom malo byť vyhradenie opráv a údržby motorových vozidiel členom autorizovaných sietí. Uvedeného konania sa mohli jednotliví podnikatelia dopustiť tým, že platnosť záruky mali podmieňovať vykonaním opráv a údržby, len v opravovniach, ktoré sú súčasťou autorizovaných sietí.

Začatie správneho konania neznamená, že účastníci konaní porušili súťažné pravidlá a neprejudikuje závery, ku ktorým môže Protimonopolný úrad SR dospieť v jednotlivých rozhodnutiach. Úrad v tejto fáze neposkytuje bližšie informácie.