Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľa Orkla ASA nad podnikateľom Hamé s.r.o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 18. 2. 2016
koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa Orkla ASA, so sídlom Nedre Skøyen  vei, Oslo, Nórsko nad podnikateľom Hamé s.r.o., Kunovice, Česká republika.

Spoločnosť Orkla zastrešuje viaceré dcérske spoločnosti (ďalej len „skupina Orkla“). Skupina Orkla je dodávateľom značkových výrobkov a koncepčných riešení pre potravinársky sektor, odvetvie hromadného stravovania a pekárne. Obchod skupiny Orkla so značkovým spotrebiteľským tovarom pozostáva zo štyroch oblastí: Orkla Potraviny, Orkla Cukrovinky a Občerstvenie, Orkla Starostlivosť a Orkla Prísady do jedla. Zároveň je spoločnosť Orkla tiež aktívna v oblasti investícií (hliník, hydroenergia a nehnuteľnosti) zjednotenou pod tzv. Orkla Investment. Súčasťou podnikateľskej oblasti Orkla Potraviny na Slovensku je spoločnosť VITANA SLOVENSKO, s.r.o., Pezinok. Medzi hlavné kategórie výrobkov v rámci portfólia značky Vitana patria dehydrované polievky, a to štandardné polievky, tatranské polievky, instantné polievky, dehydrované hotové jedlá, bujóny, minútky, korenia a zmesi korenia. Ďalšiu skupinu tvoria prílohy, ako sú ryža, knedle a zemiakové výrobky. Svoje výrobky ponúka hlavne pod značkou Vitana a tiež exkluzívne dodáva na Slovensko kečup značky Felix.

Súčasťou podnikateľskej oblasti Orkla Prísady do jedla v SR sú spoločnosti Beluša Foods s. r. o., Beluša a EKVIA s.r.o., Nitra (. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti Beluša Foods je výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov a výroba trvanlivých pekárenských výrobkov. Hlavnou činnosťou spoločnosti Ekvia je zásobovanie pekární, cukrární a iných potravinárskych výrobní na Slovensku (veľkoobchod) so surovinami a materiálmi pre pekársku a cukrársku výrobu.

Spoločnosť Hamé je spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami (ďalej len „skupina Hamé“) výrobcom potravín  vyrábajúcim trvanlivé a chladené produkty. Spoločnosť Hamé ponúka svoje výrobky pod obchodnými značkami Hamé, Otma, Veselá Pastýřka, Znojmia, Hamánek, Seliko, Apetit, Vasco de Gama, Bapa a DOMA.

Skupina Hamé na Slovensku pôsobí prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti HAMÉ SLOVAKIA spol. s r.o., Stupava, a spoločnosti DOMA Prešov, s.r.o., Prešov,. Spoločnosť DOMA Prešov je jediným spracovateľom konzumných vajec v Slovenskej republike, spracovávaných na tekuté a sušené vaječné výrobky a  výrobcom majonéz, majonézových omáčok, ochutených omáčok, tatárskych omáčok a dresingov. Úrad pri posudzovaní dopadov predmetnej koncentrácie na hospodársku súťaž upriamil pozornosť na oblasti, v ktorých boli identifikované horizontálne prekrytia aktivít účastníkov koncentrácie na území Slovenskej republiky. Úrad sa zameral na posúdenie dopadov predmetnej koncentrácie hlavne v oblasti dodávok do maloobchodu v prípade studených omáčok (napr. kečupy, dresingy, steakové omáčky), dojčenskej stravy a trvanlivých hotových jedál.

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, a to najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 2. 2016.