Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov FEGA & Schmitt a HAGARD: HAL

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 18. 4. 2016
koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH, Ansbach, Nemecko nad podnikateľom HAGARD: HAL, spol. s r.o., Nitra.

FEGA & Schmitt je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá je založená podľa práva Nemecka. Patrí k spoločnostiam tzv. Skupiny Würth, ktorá je aktívna v oblasti obchodu s elektroinštalačnými materiálmi, inštalačnými systémami, komunikačnou technológiou, káblami a vedeniami, náradím, dátovou a sieťovou technológiou,  svietidlami a svietením, ako aj v oblastiach domácej vykurovacej techniky a rekuperačnej výroby energie v Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Českej republike, Poľsku a Pobaltských krajinách. Skupina Würth prevádzkuje na Slovensku 7 veľkoobchodných predajní a má dve dcérske spoločnosti (Würth spol. s r.o., Bratislava a RECA Slovensko s.r.o., Bratislava), ktoré sú aktívne v nasledujúcich oblastiach: veľkoobchodná distribúcia výrobkov ako skrutky a kotvenia, elektrické náradie, pneumatické náradie, ručné náradie do dielne; chemické a kovové príchytky; meracie prístroje ochranné pracovné pomôcky, chemicko-technické výrobky pre remeselníkov a priemyselných zákazníkov a elektroinštalačné materiály.         

Spoločnosť HAGARD: HAL je založená podľa práva Slovenskej republiky. Na Slovensku je aktívna v oblasti veľkoobchodu s elektromateriálom, t. j. obchodu s elektroinštalačným materiálom, inštalačnými systémami, komunikačnou technológiou, káblami a vedeniami, náradím, dátovou a sieťovou technológiou, svietidlami a svietením, ako aj domácou vykurovacou technikou a rekuperačnou výrobou energie. HAGARD: HAL okrajovo distribuuje aj vykurovacie, ventilačné a klimatizačné produkty, bielu a čiernu techniku, ochranné pracovné pomôcky (helmy, rukavice, ochranné nálepky). Okrem veľkoobchodu s elektromateriálom je cieľový podnik aktívny aj v maloobchode so svietidlami a elektroinštalačným zariadením. Prevádzkuje 17 maloobchodných predajní, kde predáva produkty, ktoré obchoduje aj na veľkoobchodnej úrovni.    

Úrad pri posudzovaní dopadov predmetnej koncentrácie na hospodársku súťaž upriamil pozornosť hlavne na oblasti, v ktorých boli identifikované horizontálne prekrytia aktivít účastníkov koncentrácie na území Slovenskej republiky, t.j. veľkoobchod s elektromateriálom, ručným náradím do dielne a ochrannými pracovnými pomôckami. Vzhľadom na pôsobenie nadobúdaného podniku aj v oblasti maloobchodu, posúdil tiež vertikálne aspekty predmetnej koncentrácie.

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, a to najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.