BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., Praha, ČR a; časť podniku RIGHT POWER, a.s., Žilina

Začiatok konania:08.06.2016
Účastníci konania:BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., Praha, ČR a
časť podniku RIGHT POWER, a.s., Žilina
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:§ 12 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z.
Sektor / relevantný trh:energetický - predaj plynu a elektriny koncovým odberateľom

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
08.07.2016 2016/FH/3/1/037 I. Stupeň súhlas 12.07.2016 Súbor pdf2016/FH/3/1/037 (pdf, 306.12 kB)
Posledná aktualizácia:19.07.2016