Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie ISTROKAPITAL SE a ENERGOCHEMICA SE

Aktualizované:
Obsah
Dňa 26. 09. 2016 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len ,,úrad“) správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v nadobudnutí výlučnej kontroly podnikateľom ISTROKAPITAL SE, Cyperská republika nad podnikateľom ENERGOCHEMICA SE, Česká republika.
 
Sektor: chemický a energetický priemysel
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.