Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Falck SK a.s., RNDr. Karel Matyska a Falck Emergency a.s.

Aktualizované:
Obsah
Dňa 26. 09. 2016 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len ,,úrad”) správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní spoločnej kontroly podnikateľmi Falck SK a.s., Bratislava, Slovenská republika a  RNDr. Karel Matyska, Česká republika nad podnikateľom Falck Emergency a.s., Bratislava, Slovenská republika.

Sektor: záchranná zdravotná služba
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.