Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ začal správne konanie vo veci koncentrácie EP Industries, a.s. a ELTRA, s.r.o.

Aktualizované:
Obsah
Dňa 27. 09. 2016 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len ,,úrad”) správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly podnikateľom EP Industries, a.s., Praha, Česká republika nad podnikateľom ELTRA, s.r.o., Košice, Slovenská republika.
 
Sektor: výstavba a modernizácia železníc a MHD
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.