Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR začal správne konanie pre podozrenie z kartelu pri výstavbe multifunkčných ihrísk

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov (ďalej len ,,úrad“), začal dňa 16. 09. 2016 správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž uzatvorenej medzi podnikateľmi v súvislosti so zákazkami na uskutočnenie stavebných prác a dodávky technického vybavenia na multifunkčné ihriská.

Úrad na základe zhromaždených dôkazov nadobudol dôvodné podozrenie, že traja podnikatelia koordinovali svoj postup pri predkladaní cenových ponúk vo verejných obstarávaniach vyhlásených 6 obcami na Slovensku na výstavbu multifunkčných ihrísk. Predmetom zákaziek bolo uskutočnenie stavebných prác a dodávka technického vybavenia v celkovej hodnote 359 126,30 eur s DPH. Tieto projekty boli čiastočne financované z verejných prostriedkov poskytnutých Úradom vlády SR.

Začatie správneho konania neznamená, že účastníci konania porušili súťažné pravidlá a neprejudikuje závery, ku ktorým môže Protimonopolný úrad SR dospieť v rozhodnutí.