Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONFERENCIA: BRATISLAVSKÉ PRÁVNICKÉ FÓRUM 2016

Aktualizované:
Obsah
Snímka logoaProtimonopolný úrad Slovenskej republiky je partnerom medzinárodnej konferencie s názvom Bratislavské právnické fórum 2016, ktorá sa pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky uskutoční v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v dňoch 21. a 22. októbra 2016.

Hlavným cieľom konferencie je prepojiť právnu vedu a prax, nastoliť aktuálne otázky a problémy práva Európskej únie a vytvoriť priestor pre vedeckú diskusiu. V súlade s týmto zámerom je konferencia rozdelená na plenárne zasadnutie a paralelné rokovanie v tematicky zameraných sekciách, v ktorých sa bude venovať pozornosť aktuálnym otázkam a problémom moderného slovenského, európskeho aj medzinárodného práva.

V rámci niekoľkých sekcií tohto podujatia vystúpia aj odborníci z Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.

Bližšie informácie o konferencii sú spolu s pozvánkou a harmonogramom dostupné na webovej stránke http://www.lawconference.sk/CMS/index.php/sk/