Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie Zhongwang International Group Limited a Aleris Corporation

Aktualizované:
Obsah
Dňa 10. 10. 2016 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len ,,úrad”) správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľom Zhongwang International Group Limited, Britské Panenské ostrovy nad podnikateľom Aleris Corporation, USA.

Sektor: hliníkové produkty
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.