Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu Zhongwang International Group Limited a Aleris Corporation

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií (ďalej len „úrad“) schválil dňa 19. 10. 2016 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Zhongwang International Group Limited, so sídlom P. O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy (ďalej len „ZIGL“) nad podnikateľom Aleris Corporation, so sídlom 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, USA (ďalej len „Aleris“).
 
Podnikateľ ZIGL patrí do ekonomickej skupiny, ktorá pôsobí v oblasti vývoja a výroby priemyselných hliníkových výrobkov, v súčasnosti sa zaoberá predovšetkým priemyselným lisovaním hliníka, nepôsobí však na území Slovenskej republiky.
 
Nadobúdaný podnikateľ Aleris stojí na čele ekonomickej skupiny spoločností, ktoré pôsobia v oblasti výroby a predaja plochých valcovaných hliníkových výrobkov. Na území Slovenskej republiky pôsobí ako zahraničný dodávateľ plochých valcovaných hliníkových výrobkov priemyselným spracovateľom.
 
Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 10. 2016.