Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil koncentráciu EP Industries, a.s. a ELTRA, s.r.o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií (ďalej len ,,úrad“), schválil dňa 26. 10. 2016 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa EP Industries, a.s., Praha, Česká republika (ďalej len „EPI“) nad podnikateľom ELTRA, s.r.o., Košice, Slovenská republika (ďalej len ,,ELTRA“).
 
Spoločnosť EPI je holdingová spoločnosť, ktorú nepriamo výlučne kontroluje fyzická osoba JUDr. Daniel Křetínský. V rámci portfólia podnikateľských aktivít skupiny oznamovateľa, vetva, do ktorej patrí EPI pôsobí v oblasti dopravnej infraštruktúry, ako aj energetického strojárenstva. Táto skupina tiež pôsobí v oblasti automobilového priemyslu a odpadového hospodárstva. Spoločnosti Elektrizace železnic Praha, TRAMO RAIL, Elektrizácia železníc Kysak a Vasútvillamosító zo skupiny EPI v rámci odvetvia výstavby a modernizácie železničnej infraštruktúry a výstavby a modernizácie mestskej hromadnej dopravy stavajú, rekonštruujú a opravujú železničnú infraštruktúru na území Českej republiky, Slovenskej republiky a Maďarska.
 
Spoločnosť ELTRA pôsobí v oblasti výstavby a modernizácie železničnej infraštruktúry, resp. výstavby a modernizácie mestskej hromadnej dopravy na území Slovenskej republiky.
 
Úrad zistil, že účastníci koncentrácie  na území Slovenskej republiky pôsobia v oblasti výstavby a modernizácie železničnej infraštruktúry, resp. výstavby a modernizácie mestskej hromadnej dopravy. V rámci verejných zákaziek na poskytnutie predmetných služieb vystupujú obaja účastníci koncentrácie (resp. spoločnosti z ich podnikateľskej skupiny v prípade EPI) spravidla výhradne ako subdodávatelia veľkých stavebných spoločností.
 
Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, a to najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 10. 2016.