Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ schválil koncentráciu YTWO Limited, Flex Ltd a RIB Limited

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií (ďalej len „úrad“), schválil dňa 31. 10. 2016 koncentráciu spočívajúcu vo vytvorení plne funkčného spoločného podniku YTWO Limited so sídlom Offshore Incorporations (Cayman) Limited, PO Box 2804, 4th Floor, Willow House Cricket Square, Grand Cayman, KY1-1, Kajmanské ostrovy (ďalej len „YTWO Limited“) spoločne kontrolovaného podnikateľmi Flex Ltd so sídlom 2 Changi South Lane, 486123, Singapur (ďalehj len „Flex“) a RIB Limited so sídlom Room 1207, 12/F, ICBC Tower, Citibank Plaza, 3 Garden Road, Central, Hongkong (ďalej len „RIB“).
  
Podnikateľ Flex je celosvetovým poskytovateľom inovatívnych služieb a riešení pre dodávateľský reťazec od návrhu po realizáciu, t. j. od predloženia koncepčného návrhu po sériovú výrobu. Spoločnosť Flex navrhuje, vyrába, dodáva a poskytuje služby pre úplné sady spotrebiteľských a priemyselných výrobkov pre pôvodných výrobcov zariadení. Pôsobí predovšetkým v oblasti výroby elektroniky v Európe, Ázii, Severnej a Južnej Amerike. Na Slovensku má jednu dcérsku spoločnosť FlexMedical Slovakia s.r.o., v likvidácii, a prostredníctvom spoločnosti patriacej do jeho ekonomickej skupiny dodáva komponenty do elektronických zariadení.
 
Podnikateľ RIB pôsobí v oblasti softvéru pre stavebný priemysel, inžiniering výrobných zariadení a manažment infraštruktúry. Ďalšou vykonávanou činnosťou je poskytovanie platforiem pre elektronický obchod (e-commerce), informácií a komunikačných technológií, ktoré je možné použiť na realizáciu procesov elektronického nakupovania a na sledovanie dodávateľských reťazcov. RIB Software AG, materská spoločnosť skupiny RIB, je inovátorom v oblasti stavebníctva, ktorý vytvára najmä softvér s názvom „iTWO“ pre stavebné projekty v rôznych priemyselných odvetviach. Okrem toho skupina RIB ponúka produkt „RIBTEC“, integrovaný kancelársky softvér, a produkt iTWO civil, softvérové riešenie pre návrh, množstevné výpočty, realizáciu, fakturáciu a správu zásob v oblasti výstavby ciest, stavebníctva a geodézie. Na Slovensku generuje malé tržby prostredníctvom predaja softvéru RIBTEC a služieb údržby.
 
Spoločný podnik YTWO Limited bol založený za účelom vytvorenia medzinárodnej platformy služieb výroby a riadenia dodávateľského reťazca  s názvom iTWOflex pre stavebné spoločnosti a konkrétne pre staviteľov domov. Táto platforma umožňuje svojim používateľom spravovať svoje stavebné projekty od návrhu a odhadovania nákladov cez skutočné náklady až po komplexné riadenie dodávateľského reťazca. Na tejto elektronickej obchodnej platforme budú dodávatelia ponúkať svoje tovary a služby a na druhej strane budú zákazníci, ktorí si budú z tejto ponuky vyberať. Nepredpokladá sa, že by spoločnosť YTWO Limited mala priamo vyvíjať akékoľvek obchodné aktivity alebo činnosti na území Slovenskej republiky, ale v princípe bude mať ponuka spoločnosti YTWO Limited globálny dosah.
 
Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s  § 12 ods. 1 a 2 zákona, nakoľko značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia alebo v dôsledku koordinácie súťažného správania, ktoré by bolo v rozpore s § 4 ods. 1 zákona.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 11. 2016.