Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR zastavil správne konanie vo veci koncentrácie ISTROKAPITAL SE a ENERGOCHEMICA SE

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor koncentrácií (ďalej len „úrad“), dňa 26. 10. 2016 zastavil správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá spočíva v nadobudnutí priamej výlučnej kontroly podnikateľa ISTROKAPITAL SE, so sídlom 4, Arch. Makariou & Kalogreon, NICOLAIDES SEA VIEW CITY, Block C, 5th floor, Flat: 506, 6016 Larnaca, Cyperská republika (ďalej len „ISTROKAPITAL SE“) nad podnikateľom ENERGOCHEMICA SE, so sídlom Janáčkovo nábřeží 478/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika.
 
Úrad zastavil správne konanie, pretože nebol daný dôvod na konanie. Podnikateľ ISTROKAPITAL SE totiž nedosiahol za účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie taký celkový obrat z podnikateľskej činnosti, aby koncentrácia podliehala kontrole úradu.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 10. 2016.