Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov RNDr. Karel Matyska, CSc., Falck SK a.s. a Falck Emergency a. s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií (ďalej len ,,úrad“), schválil dňa 15. 11. 2016 koncentráciu spočívajúcu v získaní spoločnej kontroly podnikateľa RNDr. Karel Matyska, CSc., Renoirova 649/10, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, Česká republika (ďalej len „Oznamovateľ 1“) a podnikateľa Falck SK a.s., so sídlom Galvániho ul. 7/D, 821 04 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „Oznamovateľ 2“) nad podnikateľom Falck Emergency a. s., so sídlom Galvániho 7/D, 821 04 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „Falck Emergency“).
 
Oznamovateľ 1 je aktívny v spoločnostiach, ktoré pôsobia v okolitých krajinách, ako aj v širšom európskom priestore vo viacerých odvetviach (napr. vo výrobe mrazených produktov, logistike mrazených potravín a spotrebného tovaru). Na území Slovenskej republiky je Oznamovateľ 1 aktívny prostredníctvom viacerých spoločností, ktoré pôsobia v rôznych sektoroch (napr. strojárstvo, poradenská činnosť, prenájom nehnuteľností), žiadna nepôsobí v sektore zdravotníctva.
 
Oznamovateľ 2 patrí do ekonomickej skupiny FALCK, ktorá poskytuje asistenčné, záchranárske, zdravotnícke a tréningové služby. Oznamovateľ 2 na území Slovenskej republiky pôsobí prostredníctvom spoločnosti Falck Emergency a ňou kontrolovaných spoločností a špecializuje sa na činnosti v oblasti záchrannej zdravotnej služby, dopravnej zdravotnej služby, ambulantnej zdravotnej starostlivosti, priemyselnej požiarnej ochrany, pracovnej zdravotnej služby, lekárenskej starostlivosti, služieb súkromnej bezpečnosti a mimoškolskej vzdelávacej činnosti.
 
Spoločnosť Falck Emergency je pred koncentráciou spoločne kontrolovaná dvomi podnikateľmi, z ktorých jeden bude po koncentrácii naďalej Falck Emergency spoločne kontrolovať – Oznamovateľ 2. Koncentráciou dochádza k výmene druhého zo spoločne kontrolujúcich podnikateľov, pričom novým spoločne kontrolujúcim podnikateľom bude Oznamovateľ 1.
 
Z predložených podkladov a informácií úrad zistil, že medzi aktivitami účastníkov koncentrácie na území Slovenskej republiky neexistuje horizontálne prekrytie ani vertikálne prepojenie. Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, a to najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 11. 2016.