Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ prijal podnet v súvislosti so zákazkou súvisiacou s predstavením loga v rámci slovenského predsedníctva a žiadosť o preskúmanie zákonnosti konania

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len ,,úrad") potvrdzuje, že v súvislosti so zákazkou súvisiacou s predstavením loga v rámci predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie prijal podnet od Transparency International, a zároveň prijal žiadosť od Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti  o preskúmanie zákonnosti konania. Na základe toho, úrad požiadal Ministerstvo zahraničných vecí o predloženie kompletných dokladov a informácií súvisiacich s výberom dodávateľa. Úrad posudzuje zákonnosť konania subjektov výhradne v zmysle ustanovení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže.